QUE É? PREZOS?

COMO FAGO A LICENZA FEDERATIVA?

Para o trámite da licencia federativa serán obligatorios os seguintes pasos:

  1. Cubrir un formulario (solicitar ao voso mestre o formulario, será enviado polos grupos de whats app)
  2. Cota de inscripción do club: 5€. Esta cota será domiciliada e obrigatoria, a función da mesma é cubrir os gastos de bancos e xestión de diferentes trámites do club. Cota por neno/a
  3. Pago da licencia federativa. Este pago tamén será a través de domiciliación bancaria, e se cargará a cantidade correspondente á idade do neno ou nena.

Que é a licencia federativa? Para que serve?

Como cada tempada, para a práctica de Judo, é obrigatorio a realización de Licencia federativa. En que consiste?:

  1. É un seguro médico de cobertura durante a tempada
  2. Inclúe a asistencia a actividades federadas ou campionatos propios do club. Sen ela non se poderá asistir.
  3. É necesaria para poder acceder o paso de grao, cinturón.

COMO SEI SE TRAMITEI A LICENZA, COMO COÑEZO O NÚMERO DA MESMA?

DENDE ESTA TEMPADA 2023/2024 O CLUB CONTA CON UNHA APLICACIÓN MÓVIL:

PARA ANDROID:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playoff.playoffclubs&pcampaignid=web_share

PARA APPLE:

https://apps.apple.com/es/app/playoff/id1324608384

PASOS A SEGUIR PARA USARA APLICACIÓN:

  • Unha vez cuberta a inscrición enviada polo profesor/a descargar a aplicación playoff entidades, enlace arriba tanto para android como apple.
  • Buscar na aplicación Escola Judo Club
  • Entrar na aplicación cos datos que nos pide a mesma (datos sempre do alumno/a) e xa poderemos consultar recibos e licencia federativa.
  • Grazas a esta aplicación teremos todo na nosa man.