QUE É? PREZOS?

Como cada tempada, para a práctica de Judo, é obrigatorio a realización de Licencia federativa. En que consiste?:

  1. É un seguro médico de cobertura durante a tempada
  2. Inclúe a asistencia a actividades federadas ou campionatos propios do club. Sen ela non se poderá asistir.
  3. É necesaria para poder acceder o paso de grao, cinturón.

COMO FAGO A LICENCIA?

ALTAS NOVAS

Nunca fixeches con nós a licencia federativa ou eres novo/a no club?, deberás seguir os seguintes pasos:

1 Cubre o seguinte formulario de google

2. Realiza un ingreso bancario polo importe do prezo da licenza federativa (Fíxate nos anos de nacemento do neno ou nena)

Número de conta: ES46 2080 0330 1230 4001 2789

Beneficiario: A.D. Escola Judo Club

Concepto: Licenza federativa «Nome e apelidos do neno ou nena»

3. Envía o xustificante de pago a escolajudoclub@gmail.com

RENOVACIÓNS

Se fixeches máis veces a licenza con nós só tes que seguir os seguintes pasos:

1 Realizar un ingreso bancario polo importe do prezo da licenza federativa (Fíxate nos anos de nacemento do neno ou nena)

Número de conta: ES46 2080 0330 1230 4001 2789

Beneficiario: A.D. Escola Judo Club

Concepto: Licenza federativa «Nome e apelidos do neno ou nena»

2. Envía o xustificante de pago a escolajudoclub@gmail.com

LISTADO DE LICENCIAS TRAMITADAS